Koszyk

Brak produktów w koszyku.

Produkty hanit® wytwarzane są w dwóch jakościach: hanit® 1 i hanit® 3. W produktach hanit® 1 jest więcej mieszanki polietylenu, co nadaje strukturze powierzchni więcej gładkości.

Wyroby hanit® 1 to deski pomostowe oraz deski typu KLASYKPREMIUM wytwarzane specjalnie dla potrzeb powstawania poszczególnych ławek.

Pozostałe produkty wytwarzane są w jakości hanit® 3.

Orientacyjny skład materiały hanit®

 • polietylen (LDPE i HDPE) 75 – 85%
 • polipropylen (PP) 5 – 10%
 • barwniki i stabilizatory 4%
 • oraz domieszki.

  Zamów bezpłatny katalog z produktami hanit®

  Klauzula informacyjna dla dostawców usług i towarów będących osobami fizycznymi bądź fizycznymi prowadzącymi działalność gospodarczą

  Administrator danych

  Administratorem Państwa danych osobowych jest HANIMAT Sp. z o.o., ul. Nowa 3, 84-123 Rekowo Górne

  Cele przetwarzania, podstawy prawne

  Państwa dane osobowe są przetwarzane w następujących celach:

  1. Zawarcie i wykonanie umowy kupna/dostawy usług lub towarów na podstawie:
   1. art. 6 ust. 1 lit. b RODO* (przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą).
  2. Prowadzenie dokumentacji księgowej i podatkowej na podstawie:
   1. art. 6 ust. 1 lit. c RODO* (przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze) i w związku z przepisami takimi jak ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, ustawa z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług oraz ogółem przepisów regulujących zasady powstawania, ustalania oraz wygasania zobowiązań podatkowych jak i innych przepisów dotyczących podatków.
  3. Obrona przed roszczeniami i dochodzenie roszczeń na podstawie:
   1. art. 6 ust. 1 lit. f RODO* (przetwarzanie jest niezbędne celu realizowania prawnie uzasadnionych interesów administratora polegających na dbaniu o swoje interesy)
  4. Zgłaszanie reklamacji, ewentualnych skarg czy pozostałych wniosków dotyczących współpracy na podstawie:
   1. art. 6 ust. 1 lit. f RODO* (przetwarzanie jest niezbędne celu realizowania prawnie uzasadnionych interesów administratora polegających na dbaniu o właściwą realizację umowy i jakość świadczonych usług czy dostarczanych produktów w ramach współpracy).

  Odbiorcy danych

  Będziemy przekazywać (w odpowiednich sytuacjach powierzać) dane osobowe dostawcom usług pocztowych, dostawcom usług kurierskich, dostawcom usług i wszelkiego oprogramowania IT wspomagającego zarządzanie przedsiębiorstwem, dostawcom usług w zakresie hostingu poczty elektronicznej, dostawcom usług prawnych, bankom oraz innym instytucjom finansowym w zakresie realizacji płatności.

  Czas przetwarzania

  Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez następujący okres:

  1. w celu zawarcia i wykonania umowy- do czasu zakończenia umowy,
  2. w celu prowadzenia dokumentacji księgowej i podatkowej- 5 lat od zakończenia roku kalendarzowego w którym powstał obowiązek podatkowy,
  3. w celu obrony przed roszczeniami i dochodzeniem roszczeń- 6 lat od zakończenia umowy,
  4. w celu zgłaszania reklamacji, ewentualnych skarg, wniosków- 1 rok od doręczenia przedmiotowego zgłoszenia.

  Twoje prawa

  Informujemy, że przysługują Państwu następujące prawa wynikające z RODO*:

  • prawo żądania dostępu do swoich danych osobowych,
  • prawo żądania sprostowania swoich danych osobowych,
  • prawo żądania usunięcia lub ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych,
  • prawo do przenoszenia swoich danych osobowych do innego administratora- w przypadku danych przetwarzanych na gruncie umowy tj. art. 6 ust. 1 lit. b RODO,
  • prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych osobowych- w przypadku danych przetwarzanych w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu administratora tj. art. 6 ust. 1 lit. f RODO,
  • prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

  Obowiązek podania danych

  Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże konieczne w celu zawarcia oraz realizacji postanowień umowy i współpracy. W przypadku nie podania danych osobowych nie będzie możliwe wypełnienie powyższych celów w tym realizacja postanowień zawartej umowy.

  * Mowa o: Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE