Reklamacje

Reklamacja towaru przysłanego za pośrednictwem spedycji (cało pojazdowe lub częściowe)

 1. Towar dostarczony za pośrednictwem spedycji pojazdami wielkogabarytowymi należy rozładować, a następnie sprawdzić, czy nie został uszkodzony w transporcie. Jeżeli towar posiada widoczne uszkodzenia zewnętrzne, należy sporządzić protokół rozbieżności z kierowcą, który stanowi podstawę późniejszej reklamacji.
 2. Jeżeli towar okazuje się mieć wady fabryczne lub niezgodny z opisem, Sprzedający prosi o postępowanie zgodnie z poniższą procedurą reklamacyjną. Ze względu na specyfikę i właściwości materiałów z wtórnych tworzyw sztucznych Sprzedający prosi o zapoznanie się wcześniej z warunkami gwarancji, które szczegółowo opisują podstawy do reklamacji.
  1. Sprzedający prosi o przesłanie pisma reklamacyjnego z dokładnym opisem powodu reklamacji oraz ewentualnymi zdjęciami na nasz adres e-mail: biuro@hanimat.pl          
  2. W ciągu 7 dni roboczych od otrzymania pisma Sprzedający rozpatrzy reklamację.          
  3. W przypadku uzasadnionej reklamacji Sprzedający zobowiązuje się wymienić na własny koszt towar wadliwy w jak najszybszym terminie bądź w przypadku całkowitego odstąpienia od umowy odebrać towar na własny koszt i zwrócić pieniądze na wskazane przez Kupującego konto bankowe.

Reklamacja towaru przysłanego za pośrednictwem firmy kurierskiej (drobnicowe)

 1. Przed odebraniem przesyłki Sprzedający prosi o sprawdzenie, czy nie uległa ona uszkodzeniu w transporcie. Jeżeli opakowanie (towar) posiada widoczne uszkodzenia zewnętrzne, Sprzedający zaleca odmówienia przyjęcia przesyłki, a następnie skontaktowanie się ze Sprzedającym pod numerem tel. 58 / 782 23 53
 2. Po pokwitowaniu odbioru przesyłki istnieje możliwość otwarcia w obecności kuriera. W przypadku stwierdzenie niezgodności, sporządzany jest protokół rozbieżności, który stanowi podstawę późniejszej reklamacji.
 3. Jeżeli towar okazuje się mieć wady fabryczne lub jest niezgodny z opisem, Sprzedający prosi o postępowanie zgodnie z poniższą procedurą reklamacyjną. Ze względu na specyfikę i właściwości materiałów z wtórnych tworzyw sztucznych.
 4. Sprzedający prosi o zapoznanie się wcześniej z warunkami gwarancji,które szczegółowo opisują podstawy do reklamacji. Sprzedający prosi o przesłanie pisma reklamacyjnego z dokładnym opisem powodu reklamacji oraz ewentualnymi zdjęciami na nasz adres e-mail: biuro@hanimat.pl
 5. W ciągu 7 dni roboczych od otrzymania pisma Sprzedający rozpatrzy reklamację.
 6. W przypadku uzasadnionej reklamacji Sprzedający zobowiązuje się wymienić na własny koszt towar wadliwy w jak najszybszym wspólnie uzgodnionym terminie bądź w przypadku całkowitego odstąpienia od umowy odebrać towar na własny koszt i zwrócić pieniądze na wskazane przez Kupującego konto bankowe.

Lista produktów

Brak produktów w koszyku.

Produkty hanit® wytwarzane są w dwóch jakościach: hanit® 1 i hanit® 3. W produktach hanit® 1 jest więcej mieszanki polietylenu, co nadaje strukturze powierzchni więcej gładkości.

Wyroby hanit® 1 to deski pomostowe oraz deski typu KLASYKPREMIUM wytwarzane specjalnie dla potrzeb powstawania poszczególnych ławek.

Pozostałe produkty wytwarzane są w jakości hanit® 3.

Orientacyjny skład materiały hanit®

 • polietylen (LDPE i HDPE) 75 – 85%
 • polipropylen (PP) 5 – 10%
 • barwniki i stabilizatory 4%
 • oraz domieszki.

  Zamów bezpłatny katalog z produktami hanit®