Koszyk zakupów

Brak produktów w koszyku.

Produkty hanit® wytwarzane są w dwóch jakościach: hanit® 1 i hanit® 3. W produktach hanit® 1 jest więcej mieszanki polietylenu, co nadaje strukturze powierzchni więcej gładkości.

Wyroby hanit® 1 to deski pomostowe oraz deski typu KLASYKPREMIUM wytwarzane specjalnie dla potrzeb powstawania poszczególnych ławek.

Pozostałe produkty wytwarzane są w jakości hanit® 3.

Orientacyjny skład materiały hanit®

 • polietylen (LDPE i HDPE) 75 – 85%
 • polipropylen (PP) 5 – 10%
 • barwniki i stabilizatory 4%
 • oraz domieszki.

  Zamów bezpłatny katalog z produktami hanit®

  Gwarancja na produkty z tworzyw sztucznych hanit®

  20 lat gwarancji na produkty z tworzywa sztucznego hanit

  Producent udziela gwarancji na wytwarzane przez niego produkty z wtórnych tworzyw sztucznych hanit® na okres 20 lat od terminu dostawy. Gwarancja nie obejmuje kolorystyki.

  Elementy pozostałe, takie jak: stal ocynkowana, stal nierdzewna, aluminium, wkręty, zaślepki itp., które stosowane są przy montażu elementów małej architektury objęte są gwarancją na okres 2 lat.

  Warunki gwarancji na produkty z tworzyw sztucznych hanit®

  1. Obszar obowiązywania

  Gwarancja obowiązuje tylko w krajach Unii Europejskiej.

  2. Właściwości materiałów z tworzywa sztucznego hanit®

  Produkty z wtórnych tworzyw sztucznych hanit® mogą zawierać różnice w wymiarach (do 3%) oraz kolorystyce.

  Poprzez swoje specyficzne uwarunkowania produkcyjno-techniczne powierzchnie materiałów z wtórnych tworzyw sztucznych mogą  różnić się strukturą i zawierać wewnętrzne jamy skurczowe.

  3. Warunki gwarancji

  Jeżeli podczas trwania okresu gwarancyjnego produkty z wtórnych tworzyw sztucznych hanit® wykażą wady materiałowe, zostaną one po zakończonej procedurze reklamacyjnej wymienione na nowe (gwarancja dostawy zastępczej).

  Podstawą uznania reklamacji jest prawidłowe zastosowanie oraz wbudowanie zgodnie z dostępnymi instrukcjami oraz zaleceniami montażu.

  Gwarancja nie obejmuje zwrotu wcześniej poniesionych kosztów transportu, instalacji, ponownej instalacji, szkód następczych, demontażu ani innych kosztów.

  4. Realizacja świadczeń gwarancyjnych

  W celu prawidłowej i sprawnej realizacji świadczeń gwarancyjnych należy zwrócić się do nas pisemnie i załączyć następujące dokumenty:

  • kopia faktury,
  • szczegółowy opis wady,
  • zdjęcie i/lub wzór reklamowanego produktu.

  5. Wyłączenie gwarancji

  Gwarancja nie obejmuje:

  • wad, których przyczyną jest normalne zużycie,
  • wad, takich jak przebarwienia lub wydłużenia, które spowodowane są warunkami atmosferycznymi,
  • wad, których przyczyną są działania użytkownika lub osób trzecich (nieprawidłowe zastosowanie i montaż, zmiany mechaniczne produktu, zastosowanie elementów innych producentów, nieprawidłowy transport, nieprawidłowe opakowanie i składowanie).

  6. Właściwość miejscowa sądu

  Ewentualne spory będą rozstrzygane przez Sąd właściwy dla siedziby Dostawcy.