Klauzula informacyjna dla osób, z którymi HANIMAT Sp. z o.o. nawiązuje kontakty biznesowe

Administrator danych

Administratorem Państwa danych osobowych jest HANIMAT Sp. z o.o., ul. Nowa 3, 84-123 Rekowo Górne

Cele przetwarzania, podstawy prawne

Państwa dane osobowe są przetwarzane w następujących celach:

  1. Nawiązywanie kontaktów biznesowych w tym składanie ofert i zapytań ofertowych, składanie wniosków o oszacowanie zamówienia, wycenę usługi oraz szereg innych działań mających na celu nawiązanie współpracy biznesowej na podstawie:
    1. art. 6 ust. 1 lit. f RODO* (przetwarzanie jest niezbędne do celów realizowania prawnie uzasadnionych interesów administratora polegających na wyborze najkorzystniejszej oferty na dostawę usług i towarów, dbaniu o finanse firmy),
  2. Obrona przed roszczeniami i dochodzenie roszczeń na podstawie:
    1. art. 6 ust. 1 lit. f RODO* (przetwarzanie jest niezbędne w celu realizowania prawnie uzasadnionych interesów administratora polegających na dbaniu o swoje interesy).

Odbiorcy danych

Będziemy przekazywać (w odpowiednich sytuacjach powierzać) dane osobowe dostawcom usług pocztowych, dostawcom usług kurierskich, dostawcom usług i wszelkiego oprogramowania IT wspomagającego zarządzanie przedsiębiorstwem, dostawcom usług w zakresie hostingu poczty elektronicznej.

Czas przetwarzania

Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez następujący okres:

  1. w celu nawiązania kontaktów handlowych- do czasu zakończenia kontaktów biznesowych,
  2. w celu obrony przed roszczeniami i dochodzeniem roszczeń- 6 lat od zakończenia nawiązywania relacji.

Twoje prawa

Informujemy, że przysługują Państwu następujące prawa wynikające z RODO*:

Obowiązek podania danych

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże konieczne aby można było nawiązać relacje biznesowe a konsekwencją nie podania danych osobowych będzie brak możliwości wypełnienie powyższych celów w tym nawiązania współpracy biznesowej.

* Mowa o: Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE

Zamów bezpłatny katalog

Aktualności