Klauzula informacyjna dla osób będących użytkownikami strony internetowej www.hanimat.pl

Administrator danych

Administratorem Państwa danych osobowych jest HANIMAT Sp. z o.o., ul. Nowa 3, 84-123 Rekowo Górne

Cele przetwarzania, podstawy prawne

Państwa dane przetwarzane są w celu:

  1. Prowadzenia strony internetowej i zapewnienia bezpieczeństwa oraz jej prawidłowego działania na podstawie:
    1. art. 6 ust. 1 lit. f RODO* (przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów administratora polegającym na dbaniu o prowadzenie strony internetowej),
  2. Obrony przed roszczeniami i dochodzenie roszczeń na podstawie:
    1. art. 6 ust. 1 lit f RODO* (przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów administratora polegającym na dbaniu o wizerunek i ochronę swoich interesów),
  3. Badanie rynku zachowań i preferencji osób odwiedzających stronę internetowa oraz będących klientami w tym usprawnienie funkcjonowania strony z przeznaczeniem wyników tych badan na potrzeby polepszenia jakości świadczonych usług na podstawie:
    1. art. 6 ust. 1 lit. a RODO* (przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody wyrażonej przez klienta na technologię cookies poprzez ustawienie parametrów przeglądarki)

Odbiorcy danych

Odbiorcami danych osobowych są dostawcy usług IT zajmujących się obsługą w tym hostingiem strony internetowej.

Czas przetwarzania

Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez okres 2 lat od ostatnich odwiedzin strony internetowej lub do wniesienia skutecznego sprzeciwu. Dane przetwarzane na podstawie zgody – do czasu jej wycofania.

Twoje prawa

Informujemy, że przysługują Państwu następujące prawa wynikające z RODO*:

Obowiązek podania danych

Podanie danych jest dobrowolne.

* Mowa o: Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE

Zamów bezpłatny katalog

Aktualności