Filozofia firmy

Zarabiamy chroniąc środowisko naturalne

Przez dziesięciolecia podstawowym sposobem utylizacji tworzyw sztucznych było ich spalanie i deponowanie w podziemnych składowiskach. Nie są to praktyki zrównoważone, a składowiska Ekologia niepotrzebnie zajmują przestrzeń, ponadto praktyki te przyczyniają się do produkcji szkodliwych dla środowiska gazów cieplarnianych. Tymczasem firma HAHN KUNSTSTOFFE GMBH z opatentowanym materia­łem HANIT® znalazła sposób, aby przetwarzać te odpady w użyteczne materiały budowlane.

Obowiązujące prawo, a ochrona środowiska

W Stanach Zjednoczonych zmiany w polityce już dziś przyczyniają się do pobudzenia w tym kraju dużego zainteresowania odpowiedzialną utylizacją odpadów i recyklingiem. Postęp w dziedzinie zrównoważonych produktów i recyklingu wciąż idzie na przód, a ten sektor rynku dynamicznie się rozwija.

Na terenie Unii Europejskiej usuwanie i przetwarzanie tworzyw sztucznych zostało określone przez surowe przepisy tworzone na przestrzeni wielu lat. System ten przyczynił się do rozwoju innowacyjnych technologii przetwarzania, korzystających z recyklingowanego tworzywa sztucznego jako podstawowego materiału, w tym materiału budowlanego jakim jest opatentowany produkt o nazwie HANIT®.

Konieczność pojawienia się świadomego i odpowiedzialnego ustawodawstwa dotyczącego ochrony środowiska znajduje miejsce w nagłówkach gazet każdego dnia. Te ekologiczne wytyczne oparte są na normach wypracowanych i ustanowionych na całym świecie przy współpracy rządów państw, agencji i organizacji. HANIT® to wkład w rozwój najnowszych technologii i ochrony środowiska naturalnego.

Udostępnij link na FB

Zamów bezpłatny katalog

Aktualności