Warunki sprzedaży


Procedura zamówienia

 1. Kupujący składa zamówienie według wcześniej przedstawionej ofercie pisemnej bądź ustnej. Zamówienie należy składać pisemnie drogą elektroniczną lub pocztową.
 2. Sprzedający w ciągu 3 dni od zamówienia przesyła Kupującemu potwierdzenie zamówienia wraz z ustalonymi warunkami płatności, dostawy oraz terminem realizacji.
 3. W przypadku dużych zamówień następuje podpisanie umowy dostawy.
 4. Realizacja zamówienia następuje po akceptacji potwierdzenia zamówienia oraz ewentualnemu spełnieniu warunków płatności (przedpłata).

Terminy realizacji

 1. Termin realizacji na produkty standardowe (w katalogu) wynosi od 3 dni do 3 tygodni od dnia złożenia zamówienia.  Istnieje możliwość wydłużenia realizacji zamówienia, ze względu na zwiększone zapotrzebowanie na dany produkt w danym okresie.
 2. Sprzedający nie odpowiada za opóźnienia spowodowane siłami wyższymi.

Rodzaje płatności

 1. Warunki płatności ustalane są każdorazowo indywidualnie w zależności od ilości zamawianego towaru oraz wcześniejszej współpracy.

Dostawa / Transport

 1. Istnieje możliwość odbioru własnego po wcześniejszym uzgodnieniu stanu ilościowego na magazynie.
 2. Ceny za materiały nie obejmują kosztów dostawy. Do każdego zamówienia koszt dostawy wyliczany jest indywidualnie.
 3. W przypadku braku stanu ilościowego w magazynie, dostawa nastąpi bezpośrednio od producenta.

Zwrot towaru

 1. Zakupiony towar można zwrócić w ciągu 14 dni kalendarzowych od daty jego otrzymania bez podania przyczyny.
 2. O odstąpieniu od umowy należy poinformować w jednoznacznym oświadczeniu, które można wysłać drogą elektroniczną na adres e-mail: biuro@hanimat.pl lub drogą pocztową na adres: HANIMAT Sp. z o.o., ul. Nowa 3, 84-123 Rekowo Górne. Na podstawie oświadczenia zostanie wystawiona faktura korygująca. Po otrzymaniu towaru oraz podpisanej kopii faktury korygującej,nastąpi zwrot wpłaconej kwoty.
 3. Zorganizowanie wysyłki zwrotnej oraz koszt transportu za zwracany towar leży po stronie Kupującego.
 4. Towar zwracany należy odesłać na adres siedziby firmy: HANIMAT Sp. z o.o., ul. Nowa 3, 84-123 Rekowo Górne
 5. Towar zwracany należy odesłać w stanie niezmienionym bez śladów użytkowania. W przypadku niespełnienia tego warunku, towar nie zostanie przyjęty.
 6. Sprzedający w ciągu 2 dni od otrzymania przesyłki sprawdzi stan przekazanego towaru pod względem śladów użytkowania, zniszczeń i uszkodzeń.
 7. W przypadku braku przeciwwskazań,Sprzedający prześle do Kupującego informację o pozytywnym rozpatrzeniu zwrotu towaru. Zwrot pieniędzy zostanie dokonany w ciągu 7 dni roboczych od otrzymania podpisanej faktury korygującej.

Reklamacja towaru przysłanego za pośrednictwem spedycji (cało pojazdowe lub częściowe)

 1. Towar dostarczony za pośrednictwem spedycji pojazdami wielkogabarytowymi należy rozładować, a następnie sprawdzić, czy nie został uszkodzony w transporcie. Jeżeli towar posiada widoczne uszkodzenia zewnętrzne, należy sporządzić protokół rozbieżności z kierowcą, który stanowi podstawę późniejszej reklamacji.
 2. Jeżeli towar okazuje się mieć wady fabryczne lub niezgodny z opisem, Sprzedający prosi o postępowanie zgodnie z poniższą procedurą reklamacyjną. Ze względu na specyfikę i właściwości materiałów z wtórnych tworzyw sztucznych Sprzedający prosi o zapoznanie się wcześniej z warunkami gwarancji, które szczegółowo opisują podstawy do reklamacji.                                                                      A. Sprzedający prosi o przesłanie pisma reklamacyjnego z dokładnym opisem powodu reklamacji oraz ewentualnymi zdjęciami na nasz adres e-mial: biuro@hanimat.pl                                                           B. W ciągu 7 dni roboczych od otrzymania pisma Sprzedający rozpatrzy reklamację.                                  C. W przypadku uzasadnionej reklamacji Sprzedający zobowiązuje się wymienić na własny koszt towar wadliwy w jak najszybszym terminie bądź w przypadku całkowitego odstąpienia od umowy odebrać towar na własny koszt i zwrócić pieniądze na wskazane przez Kupującego konto bankowe.

Reklamacja towaru przysłanego za pośrednictwem firmy kurierskiej (drobnicowe)

 1. Przed odebraniem przesyłki Sprzedający prosi o sprawdzenie, czy nie uległa ona uszkodzeniu w transporcie. Jeżeli opakowanie (towar) posiada widoczne uszkodzenia zewnętrzne, Sprzedający zaleca odmówienia przyjęcia przesyłki, a następnie skontaktowanie się ze Sprzedającym pod numerem tel. 58 / 782 23 53
 2. Po pokwitowaniu odbioru przesyłki istnieje możliwość otwarcia w obecności kuriera. W przypadku stwierdzenie niezgodności, sporządzany jest protokół rozbieżności, który stanowi podstawę późniejszej reklamacji.
 3. Jeżeli towar okazuje się mieć wady fabryczne lub jest niezgodny z opisem, Sprzedający prosi o postępowanie zgodnie z poniższą procedurą reklamacyjną. Ze względu na specyfikę i właściwości materiałów z wtórnych tworzyw sztucznych.
 4. Sprzedający prosi o zapoznanie się wcześniej z warunkami gwarancji,które szczegółowo opisują podstawy do reklamacji. Sprzedający prosi o przesłanie pisma reklamacyjnego z dokładnym opisem powodu reklamacji oraz ewentualnymi zdjęciami na nasz adres e-mial: biuro@hanimat.pl
 5. W ciągu 7 dni roboczych od otrzymania pisma Sprzedający rozpatrzy reklamację.
 6. W przypadku uzasadnionej reklamacji Sprzedający zobowiązuje się wymienić na własny koszt towar wadliwy w jak najszybszym wspólnie uzgodnionym terminie bądź w przypadku całkowitego odstąpienia od umowy odebrać towar na własny koszt i zwrócić pieniądze na wskazane przez Kupującego konto bankowe.

Udostępnij link na FB

Zamów bezpłatny katalog

Aktualności