Parametry techniczne

Parametry techniczne dla desek, profili kwadratowych i belek
Właściwość Wymagania Metody badań
HANIT® 1 HANIT® 3
Gęstość pozorna całkowita, kg/m3 940 ± 10% 950 ± 10% PN-EN ISO
845:2010
Odchyłki wymiarów przekroju, % ± 3 PN-EN 15534 -1:2014
Zmiany wymiarów liniowych, %, po:- 24 h w temp. +70 °C i 24 h w war. lab.- 24 h w temp. -20°C i 24 h w war. lab. ± 0,3 p. 5.6.3
PN-EN
477:1997
Odporność na uderzenia ciałem twardym przy energii uderzenia 7 J, w temp. +23 °C i -20 °C brak pęknięć o długości ≥10mm i wgnieceń o głębokości ≥0,5mm PN-EN 15534-1:2014
Wytrzymałość na zginanie, MPa ≥ 16 PN-EN ISO
178:2011
Moduł sprężystości przy zginaniu, MPa ≥ 600

Więcej informacji w treści aprobaty technicznej.

Udostępnij link na FB

Zamów bezpłatny katalog

Aktualności