Parametry techniczne

Parametry techniczne dla desek, profili kwadratowych i belek
WłaściwośćWymaganiaMetody badań
HANIT® 1HANIT® 3
Gęstość pozorna całkowita, kg/m3940 ± 10%950 ± 10%PN-EN ISO
845:2010
Odchyłki wymiarów przekroju, %± 3p. 5.6.2
Zmiany wymiarów liniowych, %, po:- 24 h w temp. +70 °C i 24 h w war. lab.- 24 h w temp. -20°C i 24 h w war. lab.± 0,3p. 5.6.3
PN-EN
477:1997
Odporność na uderzenia ciałem twardym przy energii uderzenia 15 J, w temp. -10oCbez uszkodzeń powierzchnip. 5.6.4
Wytrzymałość na zginanie, MPa≥ 12PN-EN ISO
178:2006
Moduł sprężystości przy zginaniu, MPa≥ 600

Więcej informacji w treści aprobaty technicznej.

Udostępnij link na FB

Zamów bezpłatny katalog

Aktualności