Gwarancja

Gwarancja na produkty z tworzyw sztucznych hanit®

1. Okres gwarancji

Producent HAHN KUNSTSTOFFE GMBH udziela gwarancji na wytwarzane przez niego produkty z wtórnych tworzyw sztuczny hanit® na okres 20 lat od terminu dostawy.

Gwarancja nie obejmuje kolorystyki.

2. Obszar obowiązywania

Gwarancja obowiązuje tylko w krajach Unii Europejskiej.

3. Właściwości materiałów z tworzywa sztucznego hanit®

Produkty z wtórnych tworzyw sztucznych hanit® mogą zawierać różnice w wymiarach (do 3%) oraz kolorystyce.

Poprzez swoje specyficzne uwarunkowania produkcyjno-techniczne powierzchnie materiałów z wtórnych tworzyw sztucznych mogą  różnić się strukturą i zawierać wewnętrzne jamy skurczowe.

4. Warunki gwarancji

Jeżeli podczas trwania okresu gwarancyjnego produkty z wtórnych tworzyw sztucznych hanit® wykażą  wady materiałowe, zostaną one po zakończonej procedurze reklamacyjnej wymienione na nowe (gwarancja dostawy zastępczej).

Podstawą uznania reklamacji jest prawidłowe zastosowanie oraz wbudowanie materiału zgodnie z dostępnymi instrukcjami oraz zaleceniami montażu.

Gwarancja nie obejmuje zwrotu wcześniej poniesionych kosztów transportu, instalacji, ponownej instalacji, szkód następczych, demontażu ani innych kosztów.

5. Realizacja świadczeń gwarancyjnych

W celu prawidłowej i sprawnej realizacji świadczeń gwarancyjnych należy zwrócić się do nas pisemnie i załączyć następujące dokumenty:

6. Wyłączenie gwarancji

Gwarancja nie obejmuje:

7. Właściwość miejscowa sądu

Ewentualne spory będą rozstrzygane przez Sąd właściwy dla siedziby Dostawcy.

Udostępnij link na FB

Zamów bezpłatny katalog

Aktualności